Vad innebär brand-, fall- och chocktest?

SÄKERHETEN. Alla skåp på marknaden utsätts för brandtest. Men vi kan dessutom visa resultat av stenhårda fall- och chocktester. Våra skåp klarar ett fall på två våningar. De klarar också en temperaturchocktest, som motsvarar det som händer när brandmän sprutar kallt vatten på ett glödhett skåp i en eldhärd. Våra skåp klarar testerna, utan att spricka eller öppna sig. Kan det bli säkrare egentligen? Testade och godkända!

 BRANDTEST 2 timmar: Dokumentskåpet sätts in i ugn under 2 timmar. Mot slutet av testperioden har temperaturen i ugnen överstigit 1000°C. Handtag samt övriga metaller på skåpets utsida har då smält.

FALLTESTENS TRE STEG: långsam uppvärmning, fritt fall från hög höjd och snabb uppvärmning visar att skåpen har en stabil konstruktion som klarar ett fall genom två våningar i en brinnande fastighet.

 CHOCKVÄRMETEST: Den kontrollerar att skåpet står emot snabba temperaturhöjningar. Cellbetongen leder inte värme och klarar därför snabba temperaturväxlingar.

 TESTRESULTAT: Efter slutfört test är som väntat insidan av skåpet helt intakt och papper förvarade i skåpet under testet oskadda och fullt läsbara.


Brandtest

SÅ HÄR KLASSAS SKÅPEN

Stöldskyddsskåp
Skall motstå bearbetning med lätta handverktyg under minst 5 minuter. Är klassade enligt Europanormen EN 14550 S2 inklusive brandisolerande egenskaper såsom DIN 4102.

Säkerhetsskåp
Skall motstå bearbetning med tunga handverktyg under minst 10 minuter. Säkerhetsskåp enligt Klass SSF 3492 (hette tidigare SS 3492). Samtliga av Nordsec' säkerhetskåp är certifierade enligt SSF 3492 och godkända i Sverige och Finland, Danmark enligt Skafor (färg blå), Norge enligt FG och Tyskland enligt SÜV. Ett säkerhetsskåp är ett inbrottssäkert och stöldsäkert skåp.

Kassaskåp
Är säkerhetsskåp som är brandtestade enligt den äldre normen SS3493, vilket innebar ett stöldskydd i klass med dagens SSF3492-klassning fast med certifierat brandskydd, som numera har utgått vid årsskiftet 2015. Däremot har vi flera kassaskåp som uppfyller kraven för en säker förvaring av värdesaker.

Värdeskåp
Är oftast testade och certifierade enligt Europanormen EN 1143-1. Värdeskåp är graderade enligt Grade 0, I, II, III, IV, V, VI eller VII. De högst klassade skåpen är enligt Grade VI EX, där EX betyder att värdeskåpet är explosionstestat.

Samtliga av Nordsec' värdeskåp är klassade enligt EN 1143-1 med olika grade-beteckningar.

Dokumentskåp/Hängmappskåp
Är brandsäkra skåp för dokument. Skåpen brandtestas på bl a Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP) enligt NT Fire 017 och/eller Brand-, fall- och chocktest enligt internationella normen JIS. Vissa av arkivskåpen är brandtestade enligt UL (Underwriters Laboratories i U.S.A.). Finns i olika brandklasser såsom 60P (JIS, NT Fire 017, UL) och 120P (JIS, NT Fire 017, KSG 4500, UL). Ett KSG 4500 certifikat är testad och utfärdad i Korea som motsvarar ett NT Fire 017 certifikat. Ett dokumentskåp/hängmappsskåp är ett brandsäkert skåp.

Vad gäller när flera olika instituter gör dessa tester?
Vid testar med fler än ett institut inblandat så har det ingen större betydelse vilken av dessa som har gjort testet eftersom de är godkända. Så om det är enligt internationella normer (som innefattar även Sverige) JIS eller enligt Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut NT Fire 017 som har gjort det har ingen betydelse med den reservationen - vad mer förutom godkänt brandtest vill du att ditt skåp skall ha genomgått? Om du bara vill ha ett brandsäkert skåp räcker en godkänt test från SP enligt NT Fire 017 fullt tillräckligt. Godkänt brandtest för papper av KSG 4500 eller UL är också fullt adekvat. Däremot om du också vill ha både falltest och chocktest är JIS att föredra, eftersom den också har ett godkänt brandtest som grund.  Om det är 60 minuter eller 120 minuter har inte så stor betydelse eftersom i verkligheten blir värmen vid brand som intensivast i några minuter i och med att fönstren i en fastighet går sönder av hettan och en syretillförsel ökar denna temperatur under denna kritiska stund som sedan sjunker. Denna kritiska stund är utdraget i hela 60 eller 120 minuter vid dessa tester. Dock kan det förekomma att brandens intensitet blir betydligt längre i en fastighet och då är det säkrare med ett skåp som tål brand i hela 120 minuter. Detta gäller för alla slag av skåp vid brandtester. 

Vi har en del dokumentskåp som är både JIS och NT Fire 017 certifierade. Flera av Nordsec' hängmappsskåp, även kallade arkivskåp, är certifierade/klassade enligt JIS eller NT Fire 017 samt flankskåp/arkivskåp enligt UL. Vi har även ett stort dokumentskåp som är godkänt/certifierat enligt KSG 4500, JIS och NT Fire 017 (SP).

Data- /dokumentskåp
Skåp för brandsäker förvaring av både dokument & datamedia. Brand-, fall- och chocktestade enligt internationella normen JIS och/eller brandtestade på Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP) enligt NT Fire 017. Finns i olika brandklasser såsom 60D/P (JIS, NT Fire 017) och 120D/P (JIS, NT Fire 017, KSG 4500). Några av Nordsec' data-/dokumentskåp är både JIS och NT Fire 017 samt någon enstaka även med KSG 4500 certifierade. Den ena eller andra klassningen räcker dock.

Dataskåp
Är brandsäkra skåp för förvaring av datamedia. Brandtestade (DIS) eller brand-, fall- och chocktestade enligt internationella normen JIS. Finns i olika brandklasser såsom 60DIS (ej JIS), 120P/120D (JIS), 120D (JIS).

I brandtesten provas hur lång tid datamedia eller papper respektive datamedia klarar sig i oskadat skick inuti ett dataskåp eller dokumentskåp /datamediaskåp i ett fastställt antal grader under en bestämd tid.

Siffran anger antalet minuter och bokstaven beskriver materialet, DIS = datamedia, P = Papper, D = Datamedia. Ex. 60P = Papper (dokument) klarar sig i oskadat skick under minst 60 minuter vid en yttertemperatur om +1000 °. De olika gränsvärdena är 60P och 120P. Detsamma gäller för datamedia och kallas då 60D eller 120D med inkluderad datamediainsats. För dataskåp med beteckningen 60DIS är dessa utrustade med skyddande hölje och behöver inget datamediainsats innuti. De tidigare nämnda är dokumentskåp (med P) med tillhörande datamediasats (med D).

DIN 4102
Vad beträffar DIN 4102 så är det en byggnorm som beskriver brandmotståndet hos olika material såsom väggar, dörrar, isolering m.m. Vid en jämförelse motsvarar DIN 4102 c:a 20 – 30 minuters brandtest avseende papper.

© 2017, Nordsec Security AB