SÄKRA KEMIKALIESKÅP FÖR BRANDFARLIGA VÄTSKOR

Kemikalieskåp

Överallt där det går att köpa kemikalier måste dessa förvaras på ett betryggande sätt så att personal, kunder, byggnad och övriga varor inte utsätts för fara. Detsamma gäller givetvis om du använder kemikalier på arbetsplatsen – eller hemma i garaget. Hos Nordsec hittar du både brand- och spillskyddande kemikalieskåp för säker lagring och display av allt från svagare kemiska produkter, målarfärg och bränsle till brandfarliga och hälsovådliga vätskor av olika slag. 

Funderar du över vad som gäller för skåpsförvaring och just er verksamhet? Läs gärna rekommendationerna från MSB: 

Tryck på denna länk för att läsa dokumentet.

 
Kemikalieskåp HFC2

30 min brandmotstånd

Populärt kemikalieskåp

HFC2 för förvaring av hälsofarliga ämnen

 • Säker inomhusförvaring av brandfarliga ämnen
 • Pulverlack – komplett med relevanta varningsskyltar
 • Byggd för 30 minuters brandmotstånd
 • Vätsketät sump för spillskydd
 • Alltid-nöjd-garanti
 • Mått: H700 x B350 x D315 mm
 • Vikt: 13 kg
Lägsta prisgarati!
 
Kemikalieskåp HFC3

30 min brandmotstånd

Större kemikalieskåp

Förvaring av hälsofarliga ämnen – HFC3

 • Säker inomhusförvaring av brandfarliga ämnen
 • Pulverlack – komplett med relevanta varningsskyltar
 • Byggd för 30 minuters brandmotstånd
 • Vätsketät sump för spillskydd
 • Alltid-nöjd-garanti
 • Mått: H900 x B900 x D465 mm
 • Vikt: 28 kg
Lägsta prisgarati!

 

Brandavskiljande skåp NORD460 VIT

Brandisolerande!

Godkänt kemikalieskåp för butiker

Brandavskiljande skåp - NORD460

 • 216 st PET-flaskor, 1 liter
 • 5 flyttbara hyllor + 1 bottenhylla
 • Välj till tillbehör, LED-belysning, hyllavdelare m.m.
 • Uppfyller krav enligt spränginspektionen
 • För bensinstationer, daglivarubutiker etc.
 • Alltid-nöjd-garanti
 • Mått: H1980 x B865 x D510 mm
 • Vikt: 285 kg

 

 

Kemikalieskåp HMC2

30 min
brandmotstånd

Mobilt kemikalieskåp

HMC2 för förvaring av hälsofarliga ämnen

 • Säker inomhusförvaring av brandfarliga ämnen
 • Pulverlack – komplett med relevanta varningsskyltar
 • Byggd för 30 minuters brandmotstånd
 • Vätsketät sump för spillskydd
 • Mobilt med hjul
 • Alltid-nöjd-garanti
 • Mått: H1010 x B900 x D465 mm
 • Vikt: 33 kg
Lägsta prisgaranti!