Kemikalieskåp - säker förvaring av farliga vätskor | Nordsec

Kemikalieskåp för brandfarliga vätskor

Kemikalieskåp

Det finns flera olika modeller av kemikalieskåp och alla har ett 30 minuters brandmotstånd förutom modellen CCC3. Vissa skåp har t.o.m. vätsketät sump för spillskydd såsom extra säkerhet (gäller HFC- och HMC-modellerna) och andra är utrustade med ventilation och klassade enligt EN 15659 LFS30; EN 14470-1 (skåpen i CHEM-familjen). 

Klassningen SÄIFS 1996:2 finns i NORD-serien där stommen t.o.m. är byggd för att klara 60 minuters brand, vilka är testade, godkända och certifierad enligt NT Fire 017 i brandklass 60P. Även glaset är av högre klassning än vad som behövs (EI30) så skåpen i denna serie klarar med råge minimikraven om 30 min brandmotstånd och är mer framtidssäkrade.

 
Kemikalieskåp HFC2

30 min brandmotstånd

Populärt kemikalieskåp

HFC2 för förvaring av hälsofarliga ämnen

 • Säker inomhusförvaring av brandfarliga ämnen
 • Pulverlack – komplett med relevanta varningsskyltar
 • Byggd för 30 minuters brandmotstånd
 • Vätsketät sump för spillskydd
 • Fraktfritt och Alltid-nöjd-garanti
 • Mått: H700 x B350 x D315 mm
 • Vikt: 13 kg
Lägsta prisgarati!
 
Kemikalieskåp HFC3

30 min brandmotstånd

Större kemikalieskåp

Förvaring av hälsofarliga ämnen – HFC3

 • Säker inomhusförvaring av brandfarliga ämnen
 • Pulverlack – komplett med relevanta varningsskyltar
 • Byggd för 30 minuters brandmotstånd
 • Vätsketät sump för spillskydd
 • Fraktfritt och Alltid-nöjd-garanti
 • Mått: H900 x B900 x D465 mm
 • Vikt: 28 kg
Lägsta prisgarati!

 

Brandavskiljande skåp NORD460 VIT

Brandisolerande!

Godkänt kemikalieskåp för butiker

Brandavskiljande skåp - NORD460

 • 216 st PET-flaskor, 1 liter
 • 5 flyttbara hyllor + 1 bottenhylla
 • Välj till tillbehör, LED-belysning, hyllavdelare m.m.
 • Uppfyller krav enligt spränginspektionen
 • För bensinstationer, daglivarubutiker etc.
 • Fraktfritt och Alltid-nöjd-garanti
 • Mått: H1980 x B865 x D510 mm
 • Vikt: 285 kg

 

 

Kemikalieskåp HMC2

30 min
brandmotstånd

Mobilt kemikalieskåp

HMC2 för förvaring av hälsofarliga ämnen

 • Säker inomhusförvaring av brandfarliga ämnen
 • Pulverlack – komplett med relevanta varningsskyltar
 • Byggd för 30 minuters brandmotstånd
 • Vätsketät sump för spillskydd
 • Mobilt med hjul
 • Fraktfritt och Alltid-nöjd-garanti
 • Mått: H1010 x B900 x D465 mm
 • Vikt: 33 kg
Lägsta prisgaranti!