Brandavskiljande skåp | Nordsec

Brandavskiljande skåp

Brandavskiljande skåp

Godkända brandavskiljande skåp, brandskåp, kemikalieskåp är avsedda för brandskyddande och brandisolerande förvaring av brandfarliga vätskor, aerosoler, kemikalier, sprayburkar m.m. i färgbutiker, stormarknader, livsmedelsbutiker, bensinstationer, byggvaruhus, frisörsalonger och verkstäder.

 
Brandavskiljande skåp NORD460 VIT

Brandisolerande!

Godkänt kemikalieskåp för butiker

Brandavskiljande skåp - NORD460

  • 216 st PET-flaskor, 1 liter
  • 5 flyttbara hyllor + 1 bottenhylla
  • Välj till tillbehör, LED-belysning, hyllavdelare m.m.
  • Uppfyller krav enligt spränginspektionen
  • För bensinstationer, daglivarubutiker etc.
  • Fraktfritt och Alltid-nöjd-garanti
  • Mått: H1980 x B865 x D510 mm

Skåpen ger också största möjliga exponering av varor och ökar försäljningen av brandfarliga vätskor och aerosoler - alla dagar året runt.

Vid brand avskiljer skåpen de brandfarliga vätskorna och aerosolerna från själva branden så att de inte bidrar till ett okontrollerat och mycket farligt brandförlopp. Genom att avskilja de brandfarliga produkterna från branden, bidrar skåpen till en säker evakuering av kunder och personal samt förbättrar möjligheterna till en kontrollerad släckning och därmed minskade skador på fastigheten. Allt i enlighet med kraven i SÄIFS 1996:2 och testen SP 2369 klass 1 (30 min).