Brandavskiljande skåp

brandavskiljande-skap-kopa

Brandavskiljande skåp

 

Godkända brandavskiljande skåp, brandskåp, kemikalieskåp är avsedda för brandskyddande och brandisolerande förvaring av brandfarliga vätskor, aerosoler, kemikalier, sprayburkar m.m. i färgbutiker, stormarknader, livsmedelsbutiker, bensinstationer, byggvaruhus, frisörsalonger och verkstäder.

Skåpen ger också största möjliga exponering av varor och ökar försäljningen av brandfarliga vätskor och aerosoler - alla dagar året runt.

Vid brand avskiljer skåpen de brandfarliga vätskorna och aerosolerna från själva branden så att de inte bidrar till ett okontrollerat och mycket farligt brandförlopp. Genom att avskilja de brandfarliga produkterna från branden, bidrar skåpen till en säker evakuering av kunder och personal samt förbättrar möjligheterna till en kontrollerad släckning och därmed minskade skador på fastigheten. Allt i enlighet med kraven i SÄIFS 1996:2 och testen SP 2369 klass 1(30 min).