Arkivskåp brandsäkert 60 min - 120 min

Arkivskåp NA3 -  brandsäkert som tål brand i 60 min. För sjukhus, myndigheter m.fl.

Arkivskåp kallas också för hängmappsskåp. Det finns hängmappsskåp utan brandskydd för smidig och kostnadsbesparande förvaring där risken för brand bedöms minimal och dokumenten är endast kopior för snabb åtkomst. Där behoven finns att spara för framtiden och skydda mot eventuell brand är ett brandsäkert hängmappsskåp det givna valet.

Ett skåp med 60 minuters brandskydd och brandsäkerhet räcker för de flesta myndigheter och företag eftersom skåpen är testade att tåla 1000 grader Celcius under hela brandtesten och en brand i en lokal, hus är aldrig så i verkligheten. Det hetaste stunden blir endast under det ögonblicket och en kortare tid då syre tillförs, vilket sker när ett fönster går sönder av hettan och släpper tillfället in mer syre i lokalen. Därefter går temperaturen ned något.