Värdeskåp

vardeskap-grade0-eu500-v2-kopa

Värdeskåp EU1600 med plats för 30 A4-pärmar.

I värdeskåp förvarar man i stort sett allt det värdefullaste man vill behålla efter inbrott. Såsom exempelvis pengar, juveler, ädelstenar, guld, viktiga dokument, värdepapper, datorer och annan stöldbegärlig utrustning. Värdeskåp skyddar helt enkelt dina dyrbara värden.

Ju högre klassning, desto högre skydd. Värdeskåp klassade efter Grade 0 och Grade I (1) är godkända enligt EN 1143-1, SS EN 1143-1, certifierade enligt DNV SS-EN 1300 och/eller certifierade av ECB•S enligt EN 1143-1. Värdeskåp med den högre klassningen Grade III (3) är även provade enligt EX SS EN 1143-1 för att klara mot explosion/sprängning. Grade 3 (III) skåpen är även brandsäkra med brandklass 60P (tål mot brand i 60 minuter). Flera av värdeskåpen är tillverkade enligt ISO 9001 kvalitetssystem och samtliga är förberedda för förankring i golv.

Beloppsgränserna avser kontanter och ett olarmat värdeskåp. Ett larmat skåp kan upp till det dubbla beloppet eller mer godkännas av försäkringsbolagen. För ädelstenar och smycken får man generellt ha värden för det dubbla beloppsgränsen eller mer. 

Tänk dock på att värdeskåp för några år sedan kallades även för kassaskåp.