Förvara tunga föremål och större verktyg säkert i en verktygscontainer

verktygscontainer-ts1.8-kopa