Laptopvagnar

laptopvagn-kopa
 

Laptopvagnar används i skolor för smidig transport av skolan datoter eller surfplattor från låst säkerhetsrum till klassrummet. Mjuka kanter och låsbara hjul.