Säkerhetsskåp med kodlås

Säkerhetsskåp SK500 för IT-utrustning, AV-utrustning, handeldvapen, dagskassa m.m.

Komplett skydd mot stöld och brand - SK500E med både kodlås och brandbox.

Säkerhetsskåp SK1000 med brandisolering för IT-utrustning, AV-utrustning, handeldvapen, dagskassa m.m. Elkodlås ingår.

 KOmplett skydd mot brand och stöld med kodlås

Säkerhetsskåp skyddar mot inbrott av stöldbegärlig IT- och AV-utrustning, kontanter och även vapenförvaring, enligt lag, i inbrottssäkra skåp.

Ett säkerhetsskåp som är klassat enligt certifieringen SSF 3492 är godkänt av försäkringsbolagen och andra myndigheter. Ett brandisolerat och brandskyddande skåp eller med andra ord Grade 0 klassat skåp enligt certifieringen SS EN 1143-1 är samtidigt ett säkerhetsskåp med det kompletteringen att det också har ett brandisolerat / brandskyddande beskaffenhet.