Säkerhetsskåp med nyckellås

Har du hört vår nya radioreklam?

Säkerhetsskåp SK500 för IT-utrustning, AV-utrustning, handeldvapen, dagskassa m.m.

Brandisolerat säkerhetsskåp SK1000 för IT- och AV-utrustning, dagskassor och vapen.

 

Säkerhetsskåp skyddar mot inbrott och det med brett segment av vitt skilda användingsområden såsom stöldbegärlig IT- och AV-utrustning, kontanter och även enligt lag tvingande förvaring av vapen i stöldsäkra skåp.

Ett skåp enligt certifieringen SSF 3492 är godkänt av försäkringsbolagen och andra myndigheter. Ett brandisolerat säkerhetsskåp eller med andra ord Grade 0 klassat skåp enligt certifieringen SS EN 1143-1 är samtidigt ett säkerhetsskåp med det tillägget att det också har ett brandisolerat / brandskyddande egenskap.