Dokumentskåp - brandsäkert skåp

dokumentskap-kopa

Dokumentskåp - brandsäkert dokumentskåp

Dokumentskåp ES20 Pro

Dokumentskåp SD - för både hem och företag. Brandklass 120P.

 

Brandsäkert och inbrottskyddande dokumentskåp för värdeskyddande förvaring av t.ex. värdehandlingar, dokument, kundregister, bokföringshandlingar, kontrakt, foto, pass m.m!

Doumentskåpen är anpassade för A4-pärmar, men i de större dokumentskåpen kan man givetvis också inreda med hängmappsramar, låsbara lådor och/eller brandklassade datamediainsatser för att brandskydda känslig datamedia och annan IT-utrustning.

Ett brandklassat/brandsäkert dokumentskåp är till för att brandskydda och stöldskydda innehållet/minnesvärda ting. De flesta av dokumentskåpen är testade, för att tåla detta, både i Japan och i Sverige. Allt för maximal säkerhet.

Vissa av dokumentskåpen är utrustade med automatregling av dörr, vilket borgar för riktig brandsäkerhet även vid slarv av att glömma låsa dörren. Det viktiga är ändå att stänga dörren. När dörren stängs aktiveras en regel och alla kolvarna skjuts ut och håller dörren tätt tillsluten. Vid längre tids brand brukar golvet ge med sig och då klarar skåpet flera våningars fall utan att öppna sig, trots att skåpet inte är låst. Därav dess brandsäkerhet. Vill du också ha dokumentskåpet stödskyddad så får du låsa dörren. Dokumentskåp med automatreglerad dörr är SD, L71, L72, L73, 705 och 203. Även Kombi 71, Kombi 72, Data71D, Data72D och Pro serien av dessa.