Miljöcontainer för kemikalier

Miljöcontainer för kemikalier. 30 min brandmotstånd.