Kassaskåp med kodlås

Kassaskåp kodlås

Kassaskåp för professionellt bruk

Kassaskåp med kodlås (elkodlås) är väldigt praktiskt. Och om du väljer ett kassaskåp med elkodlås och till det även nyckellås blir kassaskåpet ännu säkrare med dubbelt låssystem. Detta borgar för hög säkerhets.

Du kan också välja ett kassaskåp med kodlås utan nyckellås för att slippa nycklarna. Flera av kassaskåpen är brandskyddade med brandisolerande egenskaper såsom enligt DIN 4102. Andra med ännu högre brandmotstånd såsom brandsäkra mot brand i 60 eller 120 minuter som klassas enligt internationella normen JIS mot brand-, fall- och chocktest (60P eller 120P) eller/och Sveriges Provning- och Forskningsinstitutet enligt NT Fire 017 i 60P, 90P eller 120P (60, 90 eller 120 min).